ulklogo.png

 • September 8th at 3:39pm

  ULK introdag for nye kunstpiloter 3. september 2014

 • May 6th at 2:26pm

  / / Plaster: Rum/Sugar/Coffee / / 
   
  Sunday Maj 11
  ! 2.00 -  5.00 pm !

  Young People’s Art Lab, ULK presents an experimental and dynamic experience, inspired by The Royal Cast Collection’s history as a warehouse for the exotic goods; rum, sugar and coffee.

  Rum, sugar and coffee is communicated through an interaction of sensory perceptions – sound, performance, music and poetry in an unpolished warehouse among raw plaster sculptures.

  / / Location / /
  The Royal Cast Collection, SMK
  Toldbodgade 40
  1253 Copenhagen

  facebook event

  / / Poetry / /
  Dorte Limkilde
  Joachim Aa. Sørensen
  Mette Kierstein
  Torolf Høstmælingen


  / / Sound / /
  Saxofon: Jeppe Cloos og Asger Søgaard Hajslund (guitar) ( Live )
  Hangdrum: Benjamin Barfod & Mikkel Larsen (Live)

   

  / / Performance / /
  Ane Carlsen & Selma Trier
  BROHO HOUSE Laura Jervidalo Ravn og Jens Brøndum

   
  // Live bands//
  Billow (R’n’B)
  Danghera (Instrumental Surf )


  / / DJ / /
  Kristian Rix 


  / / Admission  / /
  Free

   
  / / Sponsor § refreshments / /
  Ren Kaffe
  Johan Bülow Lakrids
  Frisko Is

   

 • September 18th at 12:21pm

  Kunst på Byens Hegn, Marmorkirken

  I samarbejde med naboer omkring Marmorkirken har kunstpiloterne udsmykket hegnet med et 79 meter langt fotografi bestående af samplinger af SMK’s 160 værker til fri download. Fotografiet er Danmarks største collage. I maj måned inviterede kunstpiloterne Marmorkirkens naboer til workshop i Marmorkirkens sakristi og efterfølgende i SMK’s samlinger. Udgangspunktet for udsmykning af hegnet var deltagernes associationer og personlige fortællinger konkretiseret gennem øvelser, hvor kunsthistorie og fortolkninger blev sat i spil i mødet med værkerne. 

  Marmorkirkens hegn er fortællinger med museets værker i et udtryk, hvor Eckersberg buer indrammer Skovgaards bøgeskov og Lundbyes kyster, imens Filoktet stolt fremviser sin tatovering. Hegnet kan ses som ét samlet værk eller som små separate fortællinger, hvor kunsthistorie og personlige associationer fra kunstpiloterne og beboere omkring Marmorkirken smelter sammen.

 • September 18th at 12:18pm

  Blomster på Byens Hegn

  Alle Frederiksbergs borgere var inviteret til sampling af museets 160 værker, da ULK trak ’Blomster og Verdenssyn’ ud i byrummet under Frederiksberg Dage 1. og 2. juni. Med strålende solskin og uddeling af 300 friske blomster med SMK/ULK tags til forbipasserende og passagerer i Movias busser var stemningen lagt til to gode dage, hvor kreativiteten blomstrede på Solbjerg Plads. Råmaterialet for deltagernes kreativitet var 144 heksagoner i træ og fotografier af SMK’s 160 værker til fri download. På heksagonerne var optegnet et omrids af en lille del af det samlede billede, der udgør 2 store blomster – en iris og tulipan - hentet fra Gottorfer Codex, der lige nu kan opleves i ’Blomster og Verdenssyn. Fotografier af de 160 værker blev undersøgt og udforsket – vendt og drejet af deltagerne for til at sidst at blive splittet og sat sammen på nye måder på heksagonerne. Tilsammen udgør heksagonerne en 38 meter lang og meget smuk struktur set fra afstand – og et bombardement af værkudsnit, hvis man går helt tæt på.

   

 • September 18th at 12:11pm

  EN SCENE ER EN SCENE ER EN SCENE

  TALES er en sjov, let og ikke mindst perspektivrig måde at eksperimentere med fortællinger på. Med appen kan man fastfryse et øjebliks inspiration til billede og ord og spinde videre på andres fortælletråd og på den måde skabe nye fælles historier. Fortælling- erne deler man i TALES’ online forum, hvor man får umiddelbar respons

  fra andre brugere, som igen kan føre stafetten videre og udfordre dig til nye historier.

  // A SCENE IS A SCENE IS A SCENE

  TALES is a fun and easy way of experi- menting with narratives – one that is full of new perspectives. The app lets you capture a moment of inspiration in pictures and words and continue the narrative thread woven by others, thereby creating new, jointly told stories. The stories are shared on the online TALES forum; here you will get immediate response from other users who will in turn pick up the baton and challenge you to come up with new stories.

 • September 18th at 12:05pm

  HVAD BRUGES UV-LYS TIL PÅ ET MUSEUM?
  GENNEMLYST – PÅ SPORET AF BOSCH OG BRUEGEL

  Med missionen om at SMK’s viden om kunsten altid skal gøres synlig og tilgængelig for brugerne, indgik 20 kunst- piloter, bevaringseksperter, en interaktionsdesigner, en arkitekt, scenografer, håndværkere, kunsthåndterere, av- medarbejdere, kunstformidlere, kommunikations- og pres- semedarbejdere i et tæt samarbejde for at præsentere histo- rien om fire næsten ens malerier fra 1500-tallet.

  Det var første gang, at kunstpiloterne fra ULK var med- producenter af en udstilling.

  // WHAT IS UV LIGHT USED FOR AT A MUSEUM?
  ILLUMINATED – TRACING BOSCH AND BRUEGEL

  Sharing a common mission – that the SMK’s knowledge about art should always be made visible and accessible to users – a team of 20 art pilots, conservation experts, an in- teraction designer, an architect, scenographers, carpenters, art handlers, AV specialists, art educators, and communica- tion and PR staff entered into close co-operation in order to present the story of four almost identical paintings from the 16th century.

  This was the first time that art pilots from the ULK Art Labs were co-creators of an exhibition.